Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών ...

Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου κεφ.1 παρ.19-23